หน้าหลัก โปรโมชั่น เมนู 0 ตะกร้า

เงื่อนไขการคืนเงินและสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงินและสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงินและสินค้า

          กรณีชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิตแบบชำระเงินเต็มจำนวนหรือแบบผ่อนชำระ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 15-30 วัน *ไม่รวมวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น)

            กรณีชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคารหรือเก็บเงินสดปลายทาง จะคืนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ (ชื่อบัญชีที่จะทำการคืนเงินต้องตรงกับชื่อบัญชีที่ชำระเท่านั้น) 

         

          กรณีคืนเงินสินค้าที่มีปัญหา จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการหลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท

          กรณีลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าจากขนส่งจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีที่ลูกค้าใช้ทำการซื้อสินค้าภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการหลังจากสินค้ากลับมาถึงบริษัท

 

ตะกร้า (0)